Årsstatistik

IRM:s årsstatistik

IRM:s årsstatistik utgör officiell branschstatistik. Tabellen och grafen nedan visar samtliga reklaminvesteringar i pengar samt tillväxt jämfört med föregående år och andel av totala reklaminvesteringar i Sverige. 

Totala reklaminvesteringar (stora reklamkakan) delas upp i tre delar:

Medieinvesteringar (mediekakan) - Mediebolag och andra relevanta aktörers distributionsintäkter för reklamytor. 

Marknadsaktiviteter - Annonsörers investeringar i butikspromotion, events, mässor, sponsorskap samt presentreklam. Marknadsaktiviteter kännetecknas av att reklambudskapet är integrerat i konsumentens upplevelse och interaktion med ett evenemang, plats eller person. Därutöver är det många gånger svårt att skilja på och mäta distributionskostnader respektive produktionskostnader. 

Produktion - Produktion av reklammaterial hos en reklambyrå, webb-byrå, contentbyrå, designbyrå etc.

Stora reklamkakan 2022

Källa: IRM:s Årsrapport - Svensk Reklammarknad 2022

Reklaminvestering 2022

Miljoner SEK, löpande priser, netto inkl. reklamskatt, förändring i procent mot föregående år

  Mkr ±%

Medieinvesteringar

Tryckta nyhetsmedier (dagspress inkl. reklambilagor, gratistidningar) 2 859 0,6
Tryckta intressemedier (tidskrifter inkl. reklambilagor, gratistidskrifter) 1 060 0,2
Direktreklam 2 193 -8,8
TV 5 449 -2,2
Radio 1 049 3,2
Bio 121 122,7
Internet 34 860 9,1
Out-of-home 1 882 27,6
Summa medieinvesteringar 49 473 6,7
     
     
Marknadsaktiviteter
Butikspromotion  5 413 4,1
Eventmarknadsföring 2 265 74,6
Mässor 2 491 799,3
Produktmedia/Presentreklam 7 589 13,2
Sponsring 9 054 18,1
Summa investeringar i marknadsaktiviteter 26 811
26,8
 
Summa produktionskostnader 12 091 1,7
     
TOTAL REKLAMINVESTERING
88 375
11,3