Bliv leverandør af information

IRM er et uafhængigt institut uden profitinteresse som måler reklamemarkedets udvikling i Skandinavien. For at kunne producere denne statistik med størst mulig kvalitet, er IRM afhængig af, at medier bidrager med oplysninger til statistikken.

Det er nemt at indrapportere oplysninger til IRM. En gang i kvartalet, alternativt en gang om året afhængigt af mediekategorien, sender IRM et online skema med spørgsmål om, hvor meget I har omsat på reklamesalg i løbet af den netop afsluttede periode.

Alle oplysninger behandles helt konfidentielt af IRM. Ingen oplysninger om enkelte medier publiceres. Kun aggregerede tal for hele kategorien bliver publiceret.

Bliv leverandør af information

Som informant får du adgang til en sammenfattende årlig rapport, og du får også rabat hvis du tegner et abonnement på rapporter og adgang til databasen.

Lad os høre fra dig, hvis du har lyst til at blive informant til IRM!