Målepolitik

Målepolitik

IRM:s politik for hvilke områder der måles, er baseret på følgende principper:

Relevant

Der skal være en efterspørgsel eller praktisk relevans for målingen hos IRM:s interessenter. Måleområdet skal også være meningsfuldt i den forstand, at det øger den generelle forståelse for udviklingen af ​​reklamemarkedet.

Betydeligt

Måleområdet skal på det gældende tidspunkt være betydeligt med hensyn til investeringsvolumen, eller området forventes at nå et sådant volumen i de kommende år. Det skal også være væsentligt i forhold til aktuelle forbrugsmønstre.

Målbart

Måleområdet skal kunne defineres og afgrænses på en måde, der er forståeligt for målgruppen, og kan måles af relevante aktører på markedet. Uanset målemetode skal et tilstrækkeligt aktører være indstillet på at bidrage med data og /eller indsigt, givet markedets koncentrationsgrad og konkurrenceforhold.

Harmoniseret

Måleområdet skal - så vidt muligt - harmoniseres med nordisk og international statistik samt supplere andre målinger og undersøgelser på reklamemarkedet.