Annoncemarkedet går tilbage i første kvartal 2023

I første kvartal 2023 gik annonceinvesteringerne tilbage med 1,1% sammenlignet med første kvartal 2022. Dermed er omsætningen opgjort til 3,9 milliarder danske kroner.

Nu har IRM overtaget undersøgelsen af danske annonceinvesteringer, og den første rapport på kvartalsbasis er nu publiceret.

I 2022 steg annonceinvesteringerne til 16,8 milliarder danske kroner, svarende til en vækst på 4,8% i forhold til 2021.Trods en god udvikling i 2022 var indikationerne, at markedet blev afkølet noget i andet halvår. Derfor kan det konstateres, at den negative udvikling i første kvartal 2023 er i overensstemmelse med IRM:s forventninger. 

Digitale medieinvesteringer dominerer annoncemarkedet i første kvartal, idet 72% af de samlede investeringer går til digitale annonceformer. De digitale annonceinvesteringer fortsætter dermed den positive udvikling. Fremgangen er dog noget mere forsigtig end tidligere og er opgjort til 1,7% i første kvartal 2023 i forhold til samme periode året før. Også for de digitale medier kan konstateres en tydelig opbremsning i begyndelsen af 2023 sammenlignet med foregående år. I alt øges de digitale annonceinvesteringer til 2,8 milliarder danske kroner i første kvartal.

”Vi er vældigt glade for at have publiceret den første kvartalsrapport for Danmark. Jeg håber og tror, at disse rapporter bliver til stor nytte for markedets aktører. Annoncemarkedet er begyndt 2023 med en tilbagegang, og IRM:s seneste prognose indikerer, at de hårde tider kan komme til at fortsætte også fremover.” siger Madeleine Thor, direktør på IRM.

 

"The Danish adverting market in the first quarter of 2023" indeholder annonceomsætning for Dagblade, Lokale og regionale ugeaviser, Købte magasiner,  Fagblade og tidsskrifter, Outdoor, TV, Biograf, Radio, Podcast og Internet (bannere & partnerskaber, native, markedspladser, sociale netværk, søgeordsannoncering) . 27 sider på engelsk. Købe rapporten her