Recession på annoncemarkedet i 2023

Annoncemarkedet havde et hårdt år 2023, og samlet gik annonceinvesteringerne tilbage med -2,8% sammenlignet med 2022. Den totale annonceinvestering for året blev opgjort til 16,6 milliarder kroner.

Samtlige hovedkategorier gik tilbage med undtagelse af investeringer i internet reklamer. Selv om internet har fortsat sin fremgang med det er sket en kraftig opbremsning fra tidligere års vækstrater. Andre underkategorier, som viste positive takter igennem året, var sociale netværk, digital udendørsreklame, online video, podcasts og søgeordsmarkedsføring.

Reklameforbrugsundersøgelsen indeholder annonceomsætning for Dagblade, Lokale og regionale ugeaviser, Købte magasiner,  Fagblade og tidsskrifter, Outdoor, TV, Biograf, Radio, Podcast og Internet. 39 sider. Købe rapporten her.

Danish Online Advertising Market in 2023 contains statistics for the categories: Display, Search, Classifieds, Permission marketing and sub categories. 16 pages. In English. Købe rapporten her.